Jounin Metsätyöapu Ky     Suotie 5     31400     SOMERO     Puh. 045 122 1795     jouni@jouninmetsatyoapu.fi     www.jouninmetsatyoapu.fi

Jounin Metsätyöapu Ky

Puunkaadosta klapitöihin - ja kaikkea siltä väliltä jo toisessa sukupolvessa!

Maisemointihakkuu Somero ja Salo sekä koko Varsinais-Suomi

Maisemointihakkuulla parannetaan metsän kulutuskestävyyttä sekä ulkonäköä - tarkoituksena on karsia huonokuntoinen kasvusto ja samalla säilyttää maisemallisesti arvokas puusto. Tämä ylläpitää myös metsän suojavaikutusta. Oikeaoppisesti suoritetun maisemointihakkuun tuloksena metsä pysyy luonnollisena ja terveenä, säilyttäen arvonsa ja kasvukykynsä vuodesta toiseen, joten maisemointihakkuun edut ovat moninaiset. Jounin Metsätyöapu Ky suorittaa maisemointihakkuuta laajalla alueella ympäri Varsinais-Suomea, Somerolta käsin 100 km:n säteellä.

Kaikki tarvitsemasi metsätyöt samasta osoitteesta

Maisemointihakkuiden lisäksi teen myös mm. tonttiraivaukset, myrskytuhoraivaukset sekä suoritan taimikonhoitoa. Tarjoan myös puunkaatotyöt avaimet käteen -periaatteella kaadosta klapituksiin ja aina kannonjyrsintään saakka. Kysy myös ongelmapuun kaatoa!

Ammattitaidon taustalla laaja asiantuntemus metsätöistä

Jounin Metsätyöapu Ky:n taustalla vaikuttaa yli 10 vuoden kattava kokemus kaikenlaisista metsätöistä. Ota yhteyttä jo tänään ja kysy lisätietoja palveluistamme!